Notariusze – testament

Testament stanowi dokument będący rozporządzeniem własnym majątkiem na wypadek nieoczekiwanej śmierci. Testament mający pełną moc prawną powinien być sporządzany w obecności notariusza w formie stosownego aktu. W http://www.kulakowscy.com/ podobne dokumenty sporządzane są każdego dnia. Żyjemy bowiem w społeczeństwie coraz bardziej świadomym i wiemy jak zadbać o gromadzone przez całe życie dobra materialne. Okazuje się również, że krakowscy notariusze sporządzają testamenty w dużej mierze dlatego, ażeby majątek ich klientów nie mógł dostać się w niepowołane ręce.

Jakich formalności muszą dopełnić notariusze?

Kraków jest miastem niezwykle rozwojowym i tu mentalność oraz ludzka świadomość jest niezwykle wysoka. Specjaliści nie mogą pozwolić sobie na żadne uchybienia prawne, dlatego też przed sporządzeniem aktu krakowski notariusz ma obowiązek:

  • sprawdzenia tożsamości klienta

  • określenie istnienia posiadanego przez niego majątku

  • sporządzenie dokumentu, w którym zawrą się wszystkie informacje określone przez polskie prawo.

 

 

Spotkanie z notariuszem krakowskim w sprawie rozwodu

Spotkanie z notariuszem krakowskim

 

 

Notariusze pracujący na co dzień w Krakowie w swojej ofercie posiadają również usługę przechowywania dóbr materialnych przez czas określony w umowie. Mowa tu między innymi o:

  • biżuterii

  • pieniądzach

  • papierach wartościowych

  • dokumentach

  • pamiątkach rodzinnych.

 

 

 

Krakowscy notariusze podkreślają przy tym, że przechowywane rzeczy niekoniecznie muszą mieć wartość materialną. Ich klienci równie często zlecają im nawet przechowywanie bezwartościowych pamiątek o znaczeniu sentymentalnym.