Problemy rodzinne

W życiu każdego człowieka więzi rodzinne są bardzo ważnym punktem odniesienia. Rodzina to struktura, której członkowie nawzajem na siebie oddziałują. Członkowie rodziny zwykle dążą do utrzymania wewnętrznej równowagi. Jednak istnieje wiele sytuacji, kiedy ta stabilizacja może zostać zachwiana. Nadmierne nadużywania alkoholu czy leków, narkomania, hazard to najczęstsze przyczyny problemów rodzinnych. Każde uzależnienie ma wpływ na egzystencję całej rodziny. Zwykle pojawia się kryzys, pojawiają się problemy międzyludzkie co wpływa na jakość bezpieczeństwa i zaufania w rodzinie. Cierpi na tym zarówno zdrowie psychiczne i fizyczne jak również strona materialna członków rodziny i osoby uzależnionej. W takich sytuacjach frustracja i przygnębienie dotyka wszystkich w rodzinie.

Rodzina, którą dotyka problem uzależnienia, przechodzi następujący proces:

  1. Zaprzeczenie problemom, iż uzależnienie w ogóle istnieje i nas dotyczy
  2. Nasilanie się problemów, pojawiają się złość, wrogość, wstyd, smutek, bezradność
  3. Nadzieja, którą powodują okresy abstynencji osoby uzależnionej
  4. Izolacja, wstyd przed reakcją otoczenie powoduje wycofanie się i zamknięcie na możliwość otrzymania pomocy